Trygghet

Försäkring

Din säkerhet är väldigt viktig. Samtliga passagerare får låna CE-godkända flytvästar eller flytoveraller. Livflotte finns på båten.

För er trygghet är utrustning och passagerare försäkrade via min företagsförsäkring.

Utbildning

Med Fartygsbefälsexamen klass 8, VHF, HLR så ni är alltid i trygga händer med mig. Båten har den säkerhetsutrustning som krävs i form av navigation/kommunikationsutrustning, brandsläckare samt nödraketer/nödbloss

Företaget

Företaget är momsregistrerat och drivs av mig, Rade Brodic. Jag innehar alla nödvändiga certifikat och försäkringar för att bedriva guidat fiske, som täcker både passagerare och utrustning.